فروش ویژه

کتاب همراه راهنمای بازرگانان

شابک: 978964043697
نویسنده: عباس حمزوی
موجودی: 2 تا 3 روز آینده
قیمت: 180,000 ریال

کتاب همراه راهنمای بازرگانان

عناوین مندرج در این کتاب:

فصل اول (کارت بازرگانی _ گواهی مبداء )

فصل دوم (تشریفات مربوط به خرید و واردات کالا)

فصل سوم (گزیده دانستنی های بازرگانی )

فصل چهارم (حمل و نقل بین المللی ،بیمه و اینکوترمز )

فصل پنجم (نقش و وظایف گمرک )

فصل ششم (قوانین کالای مسافری ،قاچاق ،اختلاف گمرکی)

فصل هفتم (گزیده قوانین گمرکی)

فصل هشتم (ضمائم)

فصل نهم (اطلاعات)

فصل دهم (اصطلاحات دریابی)

 

متعلق به: مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان