فروش ویژه

مدیریت خود

انتشارات: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
شابک: 9789644684050
مترجم: دکتر احمد روستا و علی صالحی
موجودی: در انبار
قیمت: 160,000 ریال

مدیریت خود

متعلق به: مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان