فروش ویژه

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP-600)

انتشارات: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
شابک: 964650535X
نویسنده: محمد صالح - ذوقی
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 110,000 ریال

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP-600)

متعلق به: مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان