فروش ویژه

بانک اطلاعات صنایع استان اصفهان

شابک: 97866492823
نویسنده: سید مهدی میرمحمد صادقی
موجودی: در انبار
قیمت: 300,000 ریال

بانک اطلاعات صنایع استان اصفهان

به همراه مجموعه دستورالعملها و آیین نامه صنایع 

ویرایش پاییز۱۳۹۴

متعلق به: مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان